Hoppa till innehållet

Vecka 35

Publicerad 2016-08-29

Snörrum hakar på!

Entreprenören förbereder för skolstart
Entreprenören förbereder för snar skolstart

Under vecka 34 inleddes renoveringsarbetet på Snörrum med ett startmöte. Inför svårigheter att hitta tillfälliga lokaler och utrymmesbrist på Snörrums område föddes en idé om att använda de tillfälliga lokalerna på Hagaskolan.

Med små förändringar räcker de till för hela årskurs 1 och 2. En viktig detalj i förslaget var att renoveringstiden på Snörrum då skulle kunna kortas ner avsevärt. Med förskoleklass och fritids kvar på Snörrum, kan entreprenören arbeta effektivare. Olika hinder skulle dock behöva undanröjas. Kommer ytterligare 100 elever att få plats i Hagas matsal? Kommer de tillfälliga lokalerna att hinna renoveras på bara en månad? Kan vi få till en bra utemiljö i anslutning till de tillfälliga lokalerna? Efter en veckas täta diskussioner blev det klart att det hela är möjligt att genomföra.

På Snörrum kommer entreprenören att inleda sin etablering av arbets- och redskapsbodar under vecka 37. Arbetet i fastigheten startar vecka 38.  Det är alltså inte långt borta. Verksamheten har bråda dagar med att packa och planera för de olika etapperna. Många detaljer återstår ännu, men kommer att beskrivas här så snart de är beslutade.

Föräldrarådet på Snörrum bjuds in till information med rektor Ing-Marie Siljeblad Arkteg och samordnare Hans Åkerlundh torsdagen den 1 september kl. 18.00 i Snörrums personalrum.

Alla vårdnadshavare i årskurs 1 och 2 bjuds in till information på Stallbacken tisdagen den 6 september kl. 19.30. Då ges även tillfälle att besöka de tillfälliga lokalerna.
Välkomna!

Ett blivande klassrum för en Snörrumsklass
Ett blivande klassrum för en Snörrumsklass

Hans Åkerlundh

Samordnare för lokalprojekt, Grundskolan i Dals-Ed