Hoppa till innehållet

Vecka 40 Övningssalar tömda!

Publicerad 2016-10-03


Förra veckan fick lärarna god hjälp av både Returens personal och elever, som på en handdragen kärra flyttade material till tillfälliga lagringsplatser.

Lärarna i slöjd och hemkunskap har planerat för moment som ligger inom ämnets ram, men ändå kan utföras i vanliga klassrum. Det kommer alltså inte bara att vara teoretisk slöjd eller hemkunskap, utan praktiska inslag också.

Det kan vara luffarslöjd med handvispar eller hopprep i slöjd och kolbullar eller krabbelurer i hemkunskap. Planen är god, men vi försöker följa upp hur eleverna upplever de tillfälliga lokalerna innan novemberlovet.