Hoppa till innehållet

Vecka 46 Det går enligt plan - men hur var planen?

Publicerad 2016-11-14

För Snörrum, där Bertil Johansson Bygg AB är entreprenör, arbetar man intensivt med etapp 1, dvs klassrummen för årskurs 1 och 2. Eftersom vi kunde flytta eleverna till Hagaskolan ryms även etapp 2 i tidsramen. Etapp 2 innebär en utbyggnad för förskoleklasserna. Därefter kommer etapp 3, som innebär renovering av fritids-och förskoleklassernas utrymmen. Utemiljön har sin egen etappindelning, men utförs parallellt med arbetet inomhus. Hela arbetet på Snörrum beräknas vara klart till novemberlovet 2017. 

På Hagaskolan startade entreprenören Sven Johansson Bygg AB med etapp 3. Det är våra specialsalar inom teknik, slöjd och hemkunskap. Arbetet skall vara klart till påsklovet. Då kommer vi vara inne i en hektisk flyttperiod, eftersom Snörrums elever skall flytta ut och tillbaka till Snörrum, samtidigt som Hagaskolans mellanstadium skall flytta ut och in i de tillfälliga lokalerna. Det är då etapp 1 som inleds på Hagaskolan, som är mellanstadiets lokaler. Denna etapp pågår fram till och med december 2017. Under jullovet 2017 får vi på nytt en period av ”dubbelflyttar” när mellanstadiet återgår till sina ordinarie klassrum, och högstadiet flyttar ut till de tillfälliga lokalerna. Högstadiets renovering är etapp 2, och pågår fram till höstterminens start 2018.

Kortversionen:

Snörrum: Etapp 1 klar till påsk-17, Etapp 2 klar till sommarlovet, Etapp 3 klar till novemberlovet-17, Fritids/förskoleklass i moduler

Hagaskolan: Etapp 1 oktober-16 till april-17 Slöjd, teknik och hemkunskap.

Etapp 2 april-17 till december-17 Mellanstadiet, eleverna i moduler

Etapp 3 januari-18 till augusti-18 Högstadiet, eleverna i moduler