Hoppa till innehållet

Vecka 6 Mer moduler till Snörrum och Haga

Publicerad 2017-02-10

Vi gör plats på parkeringen för de tillfälliga avdelningarna för förskoleklass och fritids.

Snörrumskolan: 4 avdelningar för förskoleklass och fritids är på ingång. De kommer att ställas upp på parkeringen under vecka 7, för att de skall vara klara för inflyttning den 15 mars.

Modulerna kommer att vara placerade där fram till och med december-17, vilket medför vissa parkeringsbekymmer, men även trångt för att hämta och lämna barn. Skolskjutsarna kommer att gå som vanligt i den rondell på Snörrum, som endast är avsedd för yrkestrafik och skolskjutsar.

Parkeringsmöjligheter kommer att finnas längs den nedre vägen, och några platser vid förskolans avlämningsparkering. För avlämning/hämtning till Snörrums fritids och skola kommer man att vara hänvisad till vägen fram till skolan (inte rondellen!).

Hagaskolan: Under vecka 10 kommer de sista 4 klassrummen att ställas upp längs Bollhallens kortsida. Stor försiktighet behövs för hämtning/lämning just vid leverans och montering. Mellanstadiet kommer att flytta in under påsklovet, vecka 15. Första skoldagen i de tillfälliga lokalerna är 19 april. Modulerna kommer att finnas på plats till sommaren 2018.