Snörrumsskolan

Snörrumskolan är en av två grundskolor i Dals-Eds kommun.

För Google Maps vägbeskrivning till:


Enheten består av förskoleklass, grundskola åk 1-3 samt fritidshem.

Åk 3 finns placerade i paviljongen på Hagaskolan.

Det finns fem fritidshemsavdelningar, Svanen, Stjärnan, Bananen, Puma och fritids Haga.

Totalt har vi 212 barn förskoleklass, åk 1-3 och i fritidshem har vi 222 barn inskrivna. Vi är 45 personer som arbetar på enheten varav 30 är pedagoger, de övriga är vaktmästare, lokalvårdare, måltidspersonal, skolsköterska och kurator.

Elevhälsan på Snörrumskolan består av två speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor. Vi har tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Vi har gemensam elevhälsa med Hagaskolan i Grundskolans Elevhälsa.

Vi arbetar i arbetslag på Snörrumskolan.  Vi har en helhetssyn på barnet/eleven från morgonfritids genom skoldagen till eftermiddagsfritids och har samverkan och samarbete i alla verksamheter på Snörrumskolan.

Kommunens lärplattform Vklass

(Kräver bank-id)

Vklass

Vid frågor om allt som rör Vklass, kontakta:
Emil Larsen, IKT-Samordnare
0766-340567
emil.larsen@utb.dalsed.se

Vill du veta mera om vår skola, ring eller mejla:

Rektor Camilla Wester
0534-19142
camilla.wester@utb.dalsed.seSidan uppdaterades 2022-09-20