Matråd

På varje skola finns det ett matråd där deltagarna är elevrepresentanter från varje klass, rektor, hemkunskapslärare, kock och kostchef.

Matrådet är till för att eleverna skall vara delaktiga och få möjlighet att kommentera, påverka och komma med förslag på förbättringar. Tillfället är till för att diskutera bland annat utbud, måltidsmiljö, serveringstider, ljudnivå eller annat som eleverna tycker är viktigt.Sidan uppdaterades 2016-08-23