Skolskjutsar

Skolskjutsreglemente har antagits av Fokusnämnden, och gäller för elever i förskoleklass och grundskola.

Generellt gäller som skolskjutsberättigande avstånd följande:

2 km               Förskoleklass - år 3

3 km               År 4 - år 6

4 km               År 7 - år 9

Avsteg från avstånden kan göras för att få samstämmighet inom bostadsområden, eller när särskilda omständigheter föreligger.

Vid val av annan skola än till vilken eleven hänvisats för sin skolgång är kommunen inte skyldig att anordna skolskjuts till och från den valda skolan. 

Ansökan om skolskjuts

Kontaktuppgifter

Skolskjutsansvarig:
Hans Åkerlundh 
Telefon 0534-191 07 

Skolskjuts-reglemente

Skolskjutsreglemente (pdf)Sidan uppdaterades 2022-09-20