Särvux

Vad är särvux?

I skollagen § 8 står det att kommunen skall anordna utbildning i form av kommunal vuxenutbildning för personer med begåvningshandikapp, som behöver stöd i sin kunskapsutveckling.

Vem kan läsa på Särvux?

Du som fyllt 20 år.
Du som inte har fått tillräckliga kunskaper i gymnasiala särskolan, grundskolan eller träningsskolan.
Du som vill komplettera dina kunskaper för att klara arbetet bättre, eller för att du skall flytta till eget boende.

Studier som passar dig

Särvux är en vuxenutbildning för personer, som behöver extra stöd i sina studier.
Här gör vi det så lätt så att alla klarar av de och kan gå vidare.
Vi strävar efter att arbetslivsanpassa dina studier , så du står bättre rustad inför framtiden.
Du kan välja en kurs i taget, eller att kombinera flera kurser.

Målsättningen

Målsättningen med kurserna är, att du skall få mer kunskap som underlättar vardagen och arbetslivet.
Särvux strävar efter att livet skall bli rikare och att självförtroendet skall stärkas.

Särvux-grundskola

Utbildning som motsvarar den som ges inom träningsskola anordnas i ämnen
1. kommunikation
2. verklighetsuppfattning och omvärldskunskap

Utbildning som motsvarar den som ges inom grundsärskolan anordnas i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi och biologi.

Särvux-gymnasium

Gymnasial särvux får förekomma i alla ämnen som får finnas på ett nationellt program inom gymnasiesärskolan med undantag av idrott och hälsa.

För mer information kontakta vägledare Malin Hedin

malin.hedin@utb.dalsed.se 

0534-191 73Sidan uppdaterades 2017-06-22