Hoppa till innehållet

Fler nyanlända ska få samhällsorientering från 1 maj 2013

Riksdagen fattade den 21 mars beslut om en ny lag som reglerar kommuners ansvar att erbjuda samhällsorientering till anhöriginvandrare i åldersgruppen 20-64 år. Den nya lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandare omfattar vissa anhöriginvandrare som folkbokförs i en kommun efter utgången av april 2013. Den omfattar dock inte anhöriga från ett EES-land eller Schweiz.

Samhällsorienteringen till nyanlända flyktingar och deras anhöriga regleras även fortsättningsvis i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Samhällsorienteringens omfattning och innehåll kommer att meddelas av regeringen i särskilda föreskrifter. Regeringen har i sin proposition (2012/13:63) om den utvidgade målgruppen skrivit att det är naturligt att samordna föreskrifterna om samhällsorienteringens innehåll och omfattning för den utvidgade målgruppen med dem som gäller för etableringslagens målgrupp i förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.Sidan uppdaterades 2017-06-22