Hoppa till innehållet

Bygga och Bo

  • Var kan jag slänga mina sopor?
  • När hämtas hushållssoporna?
  • Vad har kommunen för planer för mitt område?
  • Finns det lediga lägenheter i Dals-Eds kommun?

Dessa och många andra frågor kan du få svar på här.

Avfall o återvinning
Information om avfallshantering i Dals-Eds kommun
Bostadsanpassning
Bostadsanpassningen sköter ansökningar och beslutar om bostadsanpassningsbidrag, dvs. anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning.
Bostadsförsörjningsprogram
Dals-Eds kommun samråder om reviderat bostadsförsörjningsprogram under perioden 4 februari 2021 - 1 april 2021. Genom bostadsförsörjningsprogrammet samråds också kring kriterier för prövning av LIS utanför antagen LIS-plan.
Bygglov
Plan- och byggnadsnämnden är den myndighet som handlägger plan- och byggfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL), här prövas bl a bygglovsansökningar.
Detaljplaner
När kommunen vill förändra mark- eller vattenanvändningen för ett område tas en detaljplan (DP) fram. Detta är en karta med bestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning som styr hur marken får användas. En detaljplan är juridiskt bindande och ger fastighetsägarna rätt att bebygga sin mark så länge det överensstämmer med planen.
Edshus AB
Edshus AB är det kommunala bostadsföretaget i Dals-Eds kommun
Energi- och klimatrådgivning
Privatpersoner, företag och organisationer i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål erbjuds kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.
Energideklaration
Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad.
Hissar
Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid. Och kommunen ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar.
Klipp häcken - fastighetsägares ansvar för säker trafikmiljö
Det finns en risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvalitén i Sverige. Ett av dessa mål rör en god bebyggd miljö. Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall identifieras och ha en långsiktig hållbar förvaltning.
Lediga tomter/ fastigheter
Här presenteras lediga tomter som för tillfället finns tillgängliga i Dals-Eds kommun.
Lägenhetsregistret
Genom lagen om lägenhetsregister (2006:378) ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett lägenhetsregister.
Sotning
Information om och regler kring sotning.
Strategisk planering
Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång per mandatperiod. Här kan du ta del av handlingar angående aktuell strategisk planering.
Söka bostad
Information om att söka bostad i Dals-Ed
Vatten och avlopp
Här hittar du information kring vatten och avlopp i Dals-Eds kommun

 Sidan uppdaterades 2021-02-23
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)