Hoppa till innehållet

Avfall och återvinning

Idag är inte avfall längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara. Att källsortera är att utnyttja resurser effektivt. Det sparar energi, miljö och råvaror. Därför är källsorteringen både en självklarhet och nödvändighet.

återvinningsstationerna kan Du lämna tidningar, papper, plast, glas och metallförpackningar.

Återvinningsstationer finns på följande ställen:

  • Parkeringsplats vid Karlssons varuhus,Industrigatan 8.
  • Mitt emot Gröne Backe campingplats.
  • Nössemarks sågverk.

Onsöns återvinningscentral kan Du lämna ovanstående plus t ex trädgårdsavfall, träavfall, ris, möbler, järn- och metallskrot, batterier, farligt avfall.


Vem får lämna farligt avfall?

Endast hushåll får lämna farligt avfall till kommunens ÅVC (återvinningscentral).

Företag och verksamheter måste själva beställa och bekosta hämtning av sitt farliga avfall. De som producerar, transporterar eller tar hand om farligt avfall är skyldiga att föra anteckningar om avfallet, till exempel vilka mängder som uppkommer och vart avfallet transporteras.


Läkemedel är också farligt avfall, men det lämnar du på Apotek Hjärtat, Magasinsgatan 10 i Dals-Ed. De tillhandahåller även kanylburkar.

En stor del av vårt hushållsavfall består av biologiskt köksavfall. När Du sorterar ut det och lägger det till kompostering i stället för i soporna omvandlas avfallet till fin jord efter några månader.

Vår renhållningsordning föreskriver att alla är skyldiga att lämna sitt hushållsavfall för avhämtning, källsortera, samt att sortera ut farligt avfall. Avsikten är alltså att alla hushåll skall finnas med i renhållningssystemet.

Teknik och Service ansvarar för avfallshantering och återvinning, beräkning av taxor, kontakt med entreprenör och allmänhet mm.

Frågor om sophämtningsfakturor och övriga abonnentfrågor besvaras av Kundtjänst, telefon 0534-19046. Telefontid 10-12

Ragnsells är entreprenör och sköter sophämtning samt slamtömning i kommunen.

I nedanstående dokument finns ytterligare information.Sidan uppdaterades 2019-04-15
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)