Hoppa till innehållet

Grov- och trädgårdsavfall

Möbler och annat avfall som är för stort för att stoppa i en plastpåse kan du lämna på Onsöns återvinningscentral. Där kan du även lämna trädgårdsavfall. Mer information om öppettider med mera hittar du här.

Mycket av trädgårdsavfallet kan komposteras och bli fin jord som ger näring till ny växtlighet.

Detta kan du kompostera i en öppen kompostbehållare (trädgårdskompost):

  • gräsklipp och grästorv
  • häckklipp
  • träflis
  • löv och barr
  • mossa
  • ogräs
  • snittblommor och krukväxter med jord
  • blast
  • tång och sjögräs
  • fallfrukt med mera

Om du ska kompostera matavfall måste du ha en sluten kompostbehållare som är lämplig för det. Du måste även anmäla att du komposterar matavfall till till Dalslands miljö- och energiförbund, läs mer här.

Hantering av invasiva växter

Jätteloka
Jätteloka

Invasiva växter är växtarter som inte tillkommit i Sverige av naturlig väg. Detta är växter som är starkare än våra egna växtarter och kan negativt påverka befintlig växtlighet, därav gäller annan hantering.

Växter som tar över i trädgården som t ex lupiner, kungsängslilja eller jätteloka lämnas separat väl inpackat till personal på återvinningscentralen.

Det får ej blandas med övrigt trädgårdsavfall - Det är ett brännbart avfall!Sidan uppdaterades 2019-02-13
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)