Hoppa till innehållet

Onsöns återvinningscentral

Onsöns ÅVC tar emot utsorterat återvinningsbart material för vidare transport till omhändertagande.

Öppettider

Återvinningscentralen är öppen:
Tisdagar 07:15-15:30.
Torsdagar 07:15-19:00.
Torsdag före helgdag 07:15-15:30
Januari - november är det öppet sista helgfria lördagen 9:00-13:00

Vem får lämna farligt avfall?

Endast hushåll får lämna farligt avfall till kommunens ÅVC (återvinningscentral).

Företag och verksamheter måste själva beställa och bekosta hämtning av sitt farliga avfall. De som producerar, transporterar eller tar hand om farligt avfall är skyldiga att föra anteckningar om avfallet, till exempel vilka mängder som uppkommer och vart avfallet transporteras.

Avgifter

Verksamheter

Verksamheter som lämnar grovsopor betalar avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa som faktureras i efterhand.

Hushåll

Du som betalar för sophämtning till Dals Eds kommun får lämna grovavfall, i mindre mängd, gratis på Onsöns återvinningscentral. Observera att soporna måste sorteras enligt återvinningscentralens anvisningar.

De hushåll som inte betalar sin sophämtningsavgift till Dals Eds kommun får inte slänga sitt grovavfall på Onsön, de måste slänga på den återvinningscentral för den kommun där de betalar sin grundavgift (sophämtning) till.

Telefonnummer till ÅVC: 0534-194 92.

Använd gärna genomskinliga säckar!

Svarta säckar:

Många av oss använder svarta sopsäckar när vi rensar ut vårt grovavfall. De allra flesta som lämnar på Onsöns återvinningscentral är jätteduktiga och lägger brännbart i en säck och icke brännbart i en annan säck osv. Men tyvärr händer det att man har blandat säcken med både elektronik och farligt avfall mm i den svarta sopsäcken. Även förpackningar av metall, glas och papper hamnar fel, detta skall slängas på återvinningsstationen, vilket vi också har ute vid vår återvinningscentral.

Vad händer om det slängs fel?

Detta kan medföra stora problem vid behandlingsanläggningen och till och med riskera skador på såväl anläggningen som dess personal. I förlängningen medför det att kommunen får betala flera tusen kronor i böter när felsorterat avfall upptäcks!

Genomskinliga säckar:

För att komma undan dessa problem uppmanar Dals-Eds kommuns avfallsverksamhet att sorterat grovavfall gärna lämnas i genomskinliga säckar på Onsön.

Översiktsplan Onsöns ÅVC

Klicka på bilden för att ladda ner en pdf av översiktsplanen

Översiktsplan Onsöns ÅVC

Hitta till Onsöns ÅVC

För Google Maps vägbeskrivning till:


Hantering av invasiva växter

Jätteloka
Jätteloka

Invasiva växter är växtarter som inte tillkommit i Sverige av naturlig väg. Detta är växter som är starkare än våra egna växtarter och kan negativt påverka befintlig växtlighet, därav gäller annan hantering.

Växter som tar över i trädgården som t ex lupiner, kungsängslilja eller jätteloka lämnas separat väl inpackat till personal på återvinningscentralen.

Det får ej blandas med övrigt trädgårdsavfall - Det är ett brännbart avfall!Sidan uppdaterades 2020-10-23
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)