Hoppa till innehållet

Onsöns återvinningscentral

Onsöns ÅVC tar emot utsorterat återvinningsbart material för vidare transport till omhändertagande.

Öppettider

Återvinningscentralen är öppen:
Tisdagar 07:15-15:30.
Torsdagar 07:15-19:00 (Utom 1 april, 24 juni och 23 december, då det är öppet till 15:30.)
Torsdag före helgdag 07:15-15:30
Januari - november är det öppet sista helgfria lördagen 9:00-13:00

Telefonnummer till ÅVC: 0534-194 92.

Vem får lämna farligt avfall?

Endast hushåll får lämna farligt avfall till kommunens ÅVC (återvinningscentral).

Företag och verksamheter måste själva beställa och bekosta hämtning av sitt farliga avfall. De som producerar, transporterar eller tar hand om farligt avfall är skyldiga att föra anteckningar om avfallet, till exempel vilka mängder som uppkommer och vart avfallet transporteras.

Det här kan du lämna på kommunens återvinningscentral

När du lämnar grovavfall

Det är inte tillåtet att ta med sig avfall från ÅVC:n som lämnats av andra!

 • Städa runt platsen där du lämnat avfall. Det finns städredskap på flera olika ställen på ÅVC:n
 • Personalen har rätt att kontrollera ditt avfall för att kunna hjälpa dig att sortera, och de har rätt att avvisa besökare som inte följer anvisningarna

Blandat avfall, rivningsmassor (Inerta)

Här lägger du sådant grovavfall som inte går att återvinna eller utvinna energi ur.

Blanda inte gipsplattor och gipsspill med annat rivningsmaterial! Gips ska enbart läggas på uppmärkt plats eftersom det annars ställer till stora problem i avfallsförbränningen

 • Fönster med karm
 • Isolering
 • Speglar med ram
 • VVS-porslin.

Obs! Du kan inte lämna matavfall eller djurgödsel här.

Ris - kvistar, grenar och julgranar

Det finns en särskild plats för rent ris, där du lägger kvistar och grenar. Här slänger du också granen när julen dansats ut... Mindre mängder hö och halm från till exempel husdjursburar går också bra.

Trä

Här lämnar du alla typer av träavfall som inte är tryckimpregnerat, även med färg och spik.

 • Brädor
 • Masonit
 • Trämöbler
 • Spånskivor

Impregnerat trä

Allt tryckimpregnerat trä inklusive slipers (max 8 st) läggs här.

Brännbart

En del av hushållens avfall är brännbart men för stort eller för mycket för att passa i den vanliga soppåsen. Möbler, mattor, böcker och andra produkter som fortfarande kan användas kan du lämna på en inlämningscentral.
Hårda föremål i plast, såväl stora som små: leksaker, tandborstar, pulkor med mera; stora förpackningar som inte ryms i behållaren på återvinningsstationen.

Frigolit i större stycken, eller frigolit som inte är förpackning läggs i containern för brännbart avfall. Övriga frigolitförpackningar lämnas i behållaren för plastförpackningar på någon av återvinningsstationerna.

Järn och metall

Allt järn- och metallavfall som inte är förpackningar, innehåller batteri, elektronik eller farligt avfall ska slängas här.

 • Stekpannor
 • Badkar
 • Bildelar
 • Cyklar
 • Gräsklippare (ej motordrivna)
 • Plåt
 • Stålsängar

Sten, tegel och betong

En hel del bygg-, rivnings- och anläggningsavfall kan återanvändas som fyllnadsmaterial.

 • Betong
 • Asfaltskakor
 • Bruk
 • Hålsten
 • Kakel
 • Hushållsporslin
 • Sten
 • Takpannor
 • Tegel

Gips

Gips ska inte brännas men går bra att återvinna!

 • Gipsskivor
 • Övriga gipsprodukter

Däck

Däck med fälg separeras från däck utan fälg och läggs i varsin container. Du får lämna max 8 däck per besök vid mera så tillkommer en kostnad..
Lastbils- och traktordäck ska ej lämnas på återvinningscentralen utan tas tillbaka till återförsäljaren.

Asbest

Privatpersoner som bor i Dals-Eds kommun kan lämna asbest som är väl förpackad i byggplast på återvinningscentral. Kontakta alltid personalen när du lämnar asbesten. Läs mer om hur du ska hantera ditt asbestavfall på Ragnsells hemsida.

Vitvaror

Kyl och frys lämnas på särskild plats. Även andra vitvaror får lämnas, men max 2 per gång samt 1 spis (gäller hushåll).

El-avfall

Allt med sladd eller batterier, samt glödlampor och lysrör. Av följande produkter får max 2 av varje lämnas (gäller hushåll):

 • Datorer och Hifi-utrustning
 • TV-apparater
 • Video- och DVD-apparater
 • Mikrovågsugn
 • Hushållsmaskiner/spishäll

Som privatperson kan du lämna det mesta el-avfall avgiftsfritt på återvinningscentralen. Läs mer om el-avfall på El-kretsens hemsida.

Farligt avfall (enbart för privatpersoner)

Avfallet ska helst vara i originalförpackning eller vara väl märkt.

 • Bränslen, spillolja och färg
 • Olje- och bränslefilter
 • Fotokemikalier
 • Lösningsmedel
 • Klorin
 • Kvicksilvertermometrar
 • Saltsyra och kaustiksoda
 • Avfettnings- och rengöringsprodukter
 • Övriga kemikalier
 • Ljuskällor
 • Uppladdningsbara batterier
 • Småbatterier
 • Bilbatterier
 • Sprayburkar
 • Bekämpningsmedel

Wellpapp

Enbart wellpapp - kartong läggs bland pappersförpackningar.

Tidningar och förpackningar

Lämnas på återvinningsstationerna.

Förpackningarna ska vara rengjorda.

 • Dagstidningar, kataloger och kontorspapper
 • Metallförpackningar
 • Glasförpackningar
 • Plastförpackningar (hårda och mjuka)
 • Pappersförpackningar

Översiktsplan Onsöns ÅVC

Klicka på bilden för att ladda ner en pdf av översiktsplanen

Översiktsplan Onsöns ÅVC

Avgifter

Verksamheter

Verksamheter som lämnar grovsopor betalar avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa som faktureras i efterhand.

Hushåll

Du som betalar för sophämtning till Dals Eds kommun får lämna grovavfall, i mindre mängd, gratis på Onsöns återvinningscentral. Observera att soporna måste sorteras enligt återvinningscentralens anvisningar.

De hushåll som inte betalar sin sophämtningsavgift till Dals Eds kommun får inte slänga sitt grovavfall på Onsön, de måste slänga på den återvinningscentral för den kommun där de betalar sin grundavgift (sophämtning) till.

Telefonnummer till ÅVC: 0534-194 92.

Hitta till Onsöns ÅVC

För Google Maps vägbeskrivning till:


Använd gärna genomskinliga säckar!

Svarta säckar:

Många av oss använder svarta sopsäckar när vi rensar ut vårt grovavfall. De allra flesta som lämnar på Onsöns återvinningscentral är jätteduktiga och lägger brännbart i en säck och icke brännbart i en annan säck osv. Men tyvärr händer det att man har blandat säcken med både elektronik och farligt avfall mm i den svarta sopsäcken. Även förpackningar av metall, glas och papper hamnar fel, detta skall slängas på återvinningsstationen, vilket vi också har ute vid vår återvinningscentral.

Vad händer om det slängs fel?

Detta kan medföra stora problem vid behandlingsanläggningen och till och med riskera skador på såväl anläggningen som dess personal. I förlängningen medför det att kommunen får betala flera tusen kronor i böter när felsorterat avfall upptäcks!

Genomskinliga säckar:

För att komma undan dessa problem uppmanar Dals-Eds kommuns avfallsverksamhet att sorterat grovavfall gärna lämnas i genomskinliga säckar på Onsön.

Hantering av invasiva växter

Jätteloka
Jätteloka

Invasiva växter är växtarter som inte tillkommit i Sverige av naturlig väg. Detta är växter som är starkare än våra egna växtarter och kan negativt påverka befintlig växtlighet, därav gäller annan hantering.

Instruktion för lämnande av invasiva arter

 • Får INTE slängas i komposten-rishög
 • Transportera inte växtavfall i öppet släp, det ska vara förpackat i dubbla säckar, påsar eller liknande
 • Ska slängas i container för enbart Invasiv art, får inte blandas med annat avfall.
 • Fråga personalen var avfallet ska slängas

EU-listade arter som är etablerade i Sverige

Tolv av de EU-listade arterna bedöms vara etablerade i landet.

Etablerade i Sverige, men som inte omfattas av några regler

Nedan är några av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige. Det finns ännu inga lagstadgade skyldigheter vad gäller dem, men eftersom de kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem rekommenderar Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att man hjälper till att begränsa spridningen. Flera av dessa arter utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud.Sidan uppdaterades 2021-03-25

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)