Sophämtning

Vilka ska ha sophämtning?

I Dals-Eds kommun är det obligatoriskt med hämtning av hushållsavfall (sopor) både för permanentbostäder och fritidsbostäder.

Kommunens normala hämtningsintervall är var 14:e dag.

Fritidsbostäder kan ha sophämtning året om eller under perioden maj - september.

Kommunen kan också godkänna längre hämtningsintervall än var 14:e dag. För att få längre hämtningsintervall krävs dock att du har en godkänd kompost och att du ansöker om längre hämtningsintervall hos Dalslands miljö- och energiförbund samt att ansökningen godkänns.

Längre intervaller för permanentbostäder är var 28:e dag eller 4 gånger per år.

Längre intervaller för fritidsbostäder är var 28:e dag.

De längre hämtningsintervallerna sker på förutbestämda veckor och dagar och går inte att ändra efter behov.

Så här försäkrar du dig om att dina hushållssopor töms som planerat:

 • Placera dina tunnor med draghandtaget vänt mot vägen i direkt anslutning till sopbilens rutt i god tid innan tömning.
 • Se till att det det inte finns några hinder i vägen i form av t.ex. snö eller andra föremål/skräp etc.

Blev inte ditt kärl tömt?

Blev inte ditt kärl tömt när det skulle, låt kärlet stå kvar på tömningsplatsen. Ring sedan Dals-Eds kommun på 0534-19046 eller 0534-19000, så får du vidare instruktioner.

14-dagarshämtning

Du som har 14-dagarshämtning har nu två kärl att lägga dina sorterade sopor i, ett brunt och ett grönt.

Grönt kärl

I det gröna kärlet lägger du dina restavfallspåsar i.

Brunt kärl

Om du inte själv komposterar ditt biologiska köksavfall:

 • I det bruna kärlet lägger du dina plastpåsar för matavfall.
 • Alla påsar ska vara väl knutna (dubbelknut). Inget löst avfall får lämnas i kärlen.
 • Tömningen kommer att ske med en bil som har två fack och kan därför tömma båda kärlen i var sitt fack samtidigt var 14:e dag.

Vi i Dals-Eds kommun arbetar med utökad källsortering. Detta innebär att allt komposterbart hushållsavfall ska läggas i det bruna sopkärlet. Innehållet från de bruna sopkärlen blir sedan till gas och gasen används som bränsle.

Det här går bra att kompostera:

 • Matrester, råa och tillagade
 • Frukt- och grönsaksrester
 • Äggskal och äggkartong (utan prislapp)
 • Bröd
 • Kaffe- och tesump, kaffefilter
 • Hushållspapper, pappersnäsdukar, ofärgade servetter
 • Snittblommor, krukväxter, blomjord
 • Kutterspån från smådjur

Det här går inte att kompostera:

 • Cigarettfimpar, snus, tobaksaska
 • Blöjor
 • Bindor
 • Tyg
 • Innehållet i dammsugarpåsen
 • Kattsand
 • Kalk, gyttja, lera
 • Stora mängder vedaska, grillkol

Avgifter för sophämtning

Här hittar du aktuella avgifter för sophämtning

Öppna sida Avgifter för sophämtning

För verksamheter/ företag

Kommunen ansvarar endast för hämtning av avfall från företag där det finns personalutrymmen såsom fikarum och kök, så kallat hushållsliknande avfall. Övrigt avfall som uppkommer inom ett företag är verksamhetsavfall.

Öppna sida För verksamheter/ företag

Sophämtningsturer och blanketter

Information om sophämtningsturer samt blanketter

Öppna sida Sophämtningsturer och blanketterSidan uppdaterades 2023-02-08