Sophämtningsturer och blanketter

Så här försäkrar du dig om att dina hushållssopor töms som planerat:

  • Placera dina tunnor med draghandtaget vänt mot vägen i direkt anslutning till sopbilens rutt i god tid innan tömning.
  • Se till att det det inte finns några hinder i vägen i form av t.ex. snö eller andra föremål/skräp etc.
Sophämtning - anmälningsblankett / beställning
Trash collection - request form (in English)
Ägarbyte renhållningsabonnemang

Kontaktuppgifter

Abonnentfrågor, fakturor
Kundtjänst Va, renhållning 10:00-12:00
tel. 0534-19046Sidan uppdaterades 2023-03-29