Hoppa till innehållet

Svar på vanliga frågor

Måste jag ha sophämtning?

Ja, du är skyldig att lämna hushållsavfall för avhämtning, och du är också skyldig att sortera ut återvinningsbart avfall och farligt avfall ur hushållssoporna. 

Var kommer min soptunna att placeras?

Tunnan placeras vid väg som är farbar året om för entreprenörens fordon (18 ton). Vändplats måste också finnas. 

Varför kan min tidigare dispens inte fortsätta att gälla?

Genom den nya renhållningsordningen, som är en lokal lag, upphör tidigare regler att gälla. Ny prövning måste göras om det finns skäl till dispens från sophämtning. Det ställs nu större krav på alla medborgare att sortera avfall samt att lämna restavfall för säkert omhändertagande. Bl.a. ställs större krav på oss att vi ska använda kommunernas sophämtning även om vår soptunna av praktiska skäl inte alltid kan placeras helt i närheten av vår bostad. Allt mindre del av vårt avfall läggs på tippen. Dispens från sophämtning kommer att vara tidsbegränsad och man gör sedan en ny prövning för att se om förhållandena ändrats. 

Kan jag lägga alla sorters plastavfall i återvinningsstationens container för plast?

Nej, du kan endast lägga förpackningar av plast i återvinningsstationens container för plast. Återvinningssystemet bekostas av en liten avgift som tas ut på alla förpackningar. 

Ensilageplast

Kommunen tar inte emot ensilageplast. Vi hänvisar till SvepRetur. De anordnar insamling på många platser och även gårdshämtning i vissa fall. För mer information gå gärna in på deras hemsida: svepretur.se

Vad är restavfall?

Restavfall är avfall som inte kan återvinnas eller komposteras. Exempel kladdiga förpackningar, plast som inte är förpackningar, tyg, gamla disktrasor etc. 

Vad är farligt avfall?

Exempel glödlampor, målarfärg, lacknafta, batterier, mediciner. 

Vad menas med ”skadedjursäker kompostbehållare”?

En kompostbehållare för matavfall måste vara tät så att inte råttor och möss tar sig in i den. Du kan bygga din egen kompostbehållare, men tänk på att möss kan ta sig in genom springor som är cirka 5 mm breda.

Kan jag själv elda upp avfall?

Nej, det är faktiskt förbjudet att utan speciellt tillstånd elda upp avfall. Förbränningen blir inte fullständig i en mindre panna eller i en öppen eld, utan det kan bildas cancerogena ämnen som häftar fast vid mycket små sotflagor och riskerar att komma in i lungorna. Du är skyldig att lämna ditt hushållsavfall för avhämtning, och du är också skyldig att sortera ut återvinningsbart avfall och farligt avfall ur hushållssoporna. 

Vilka hushåll kan i fortsättningen få befrielse från sophämtning?

Endast hushåll som kan visa att inget restavfall alls uppkommer vid fastigheten kan få befrielse från sophämtning. Dispensen är tidsbegränsad till max 4 år. Prövning av dispensansökan kostar 860 kr oavsett om man i slutänden får bifall eller avslag på sin ansökan. 

Jag bor i Dals-Ed och har en sommarstuga i samma kommun, måste jag verkligen ha två sophämtningsabonnemang?

Alla dispensansökningar prövas individuellt. Faktorer som beaktas är bl.a. om man själv använder sommarstugan eller om man hyr ut, hushållets storlek och sammansättning, utnyttjandegraden. 

Kan det verkligen vara miljövänligt att köra kartong och papper till återvinning?

Det har då och då kommit fram kritik mot källsorteringen som ifrågasätter om det egentligen är någon miljövinst att transportera sopor åt alla möjliga håll. Den här frågan är naturligtvis befogad eftersom syftet med återvinning är att vi skall minska miljöbelastningen och förbrukningen av naturresurser. De flesta undersökningar som har gjorts visar dock att återvinning är en miljövinst jämfört med att producera nya varor och ta fram nya råvaror. Ett av de viktigaste argumenten är att det går åt mycket mindre energi för återvinning jämfört med att ta fram ny råvara. Sidan uppdaterades 2017-05-31
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)