Hoppa till innehållet

Bostadsanpassning

En person som på grund av en funktionsnedsättning behöver anpassa sin bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget regleras genom Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).

Denna lag har som ändamål, att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidraget lämnas till sådana fasta åtgärder som är nödvändiga för att klara vanliga boendefunktioner i permanentbostäder, såsom att kunna förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Kommunen har ansökningsblanketter och beslutar om bidrag. De åtgärder som bidrag söks för ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Till ansökan ska bifogas ett intyg från arbetsterapeut eller läkare, som styrker nödvändigheten och behovet av sökta åtgärder. Om Du inte äger bostaden så krävs också fastighetsägarens skriftliga medgivande till åtgärder i bostaden.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskilda personer med en långvarig eller bestående funktionsnedsättning, t ex rörelsehinder, synskada eller utvecklingsstörning.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Bostadsanpassningshandläggare
Malin Nicklasson
Plan och bygg
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda
E-post: malin.nicklasson@fargelanda.se
Telefon: 0528-567169
telefontid 8.30-9.30 och 15.00-16.30

Arbetsterapeuter:

Madelene Andersson
tel. 010-44 16 390
E-post: madelene.a.andersson@vgregion.se

Greet Coenegrachts, tel. 0534-191 91
E-post: greet.coenegrachts@dalsed.se

Ansökningsblankett

Om villkoret för bostadsanpassningsbidrag kan du läsa mer på Boverkets hemsida:
https://www.boverket.se/sv/babhandboken/

Extern länk till portal med information om bostadsanpassning. Portalen är ett resultat av ett 3-årigt projekt "Nationellt kunskapscenter för bostadsanpassning", som görs av Sveriges rörelsehinderförbund med stöd av Arvsfonden:
www.bostadscenter.seSidan uppdaterades 2020-08-05
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)