Hoppa till innehållet

Kontrollplan

En kontrollplan tar upp vad som behöver kontrolleras för att byggprojektet ska uppfylla kraven. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan. 

I kontrollplanen ska du ange:

• Vad som ska kontrolleras
• Vem som kommer att utföra kontrollen
• Mot vad kontrollen görs (lagrum)
• På vilket sätt kontrollen ska utföras
• Resultatet av kontrollen

Kontrollplanen granskas på det tekniska samrådet. Byggnadsnämnden beslutar sedan om att godkänna kontrollplanen och lämna startbesked.

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Plan- och bygglovsingenjör

Elin Andersson
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-19206

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050Sidan uppdaterades 2021-09-14

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)