Hoppa till innehållet

Startbesked

För ärenden som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan, får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän man fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Att påbörja arbetena utan startbesked leder till sanktionsavgift.

Innan startbesked lämnas ska det i de flesta fall hållas ett tekniskt samråd där kommunens bygginspektör, den sökande och kontrollansvarige går igenom byggnationen/åtgärden och vilka kontroller som ska göras. Först därefter, när kontrollplanen är godkänd, kan ett startbesked lämnas.

Om det inte behövs något tekniskt samråd, ges startbesked redan i samband med att beslut om lov ges, eller snarast möjligt därefter, eller efter att anmälan har kommit in.

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Plan- och bygglovsingenjör

Elin Andersson
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-19206

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050Sidan uppdaterades 2021-09-14

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)