Startbesked

För ärenden som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan, får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän man fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Att påbörja arbetena utan startbesked leder till sanktionsavgift.

Innan startbesked lämnas ska det i de flesta fall hållas ett tekniskt samråd där kommunens bygginspektör, den sökande och kontrollansvarige går igenom byggnationen/åtgärden och vilka kontroller som ska göras. Först därefter, när kontrollplanen är godkänd, kan ett startbesked lämnas.

Om det inte behövs något tekniskt samråd, ges startbesked redan i samband med att beslut om lov ges, eller snarast möjligt därefter, eller efter att anmälan har kommit in.

Kontakt

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

Bygglovshandläggare

Elin Olsson
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19205
(arbetar mån-tors)Sidan uppdaterades 2023-05-11