Olovligt byggande

Om något som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har utförts utan att lov beviljats kallas det för olovligt byggande, eller "svartbygge". Byggnadsnämnden ansvarar för kontrollen över detta. Vid olovligt byggande kan byggnadsnämnden ta ut byggsanktionsavgift eller kräva att bygget rivs.

Om du misstänker att något är olovligt gjort kan du kontakta oss så kollar vi upp det. Du kan välja att vara anonym när du anmäler misstanke om olovlig byggnation. Om du väljer att vara anonym kommer vi inte att kunna återkoppla till dig.

Har du råd att bygga svart? (pdf 380 KB)

Kontakt

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

Bygglovshandläggare

Elin Olsson
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19205
(arbetar mån-tors)Sidan uppdaterades 2022-12-20