Sanktionsavgifter

Om man utför en anmälnings- eller lovpliktig åtgärd utan att anmäla det eller om man påbörjar sitt bygge utan att invänta startbesked kan man få betala en så kallad sanktionsavgift.


Har du råd att bygga svart? (pdf 380 KB)

Kontakt

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

Bygglovshandläggare

Elin Olsson
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19205
(arbetar mån-tors)Sidan uppdaterades 2022-12-20