Hoppa till innehållet

Ventilation

År 1991 infördes regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, för att förbättra den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler.

Obligatorisk ventilationskontroll

Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) blir utförd.

Den som ska utföra kontrollen måste vara certifierad. Certifierade funktionskontrollanter hittar du i Boverkets register, se länk längst ner på sidan.

Funktionskontrollanten ska vid besiktningen föra protokoll som kontrollanten sedan skickar till byggnadens ägare och till kommunens byggnadsnämnd. Funktionskontrollanten ska också skriva ett intyg som bland annat bekräftar att besiktningen har utförts. Detta intyg ska byggnadens ägare placera på väl synlig plats i byggnaden. 

Vilka byggnader ska besiktigas och hur ofta?

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett ventilationssystem ska besiktigas vart tredje år. 
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation ska besiktigas vart tredje år. 
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation ska besiktigas vart sjätte år.

Kommunen är tillsynsmyndighet

Plan- och byggnadsnämnden är ansvarig för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Externa länkar

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Plan- och bygglovsingenjör

Elin Andersson
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-19206

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050Sidan uppdaterades 2021-09-14

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)