Hoppa till innehållet

Bygglov och förhandsbesked

Plan- och byggnadsnämnden är den myndighet som handlägger plan- och byggfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL), här prövas bl a bygglovsansökningar. I kommunens tätorter finns det gällande detaljplaner som reglerar byggrätten. Utanför detaljplanelagt område är det kommunens översiktsplan som anger riktlinjer för användning av mark och vatten.

Vissa lättnader och befrielse från bygglovsprövning gäller på landsbygden, bl a när det gäller uthus och mindre tillbyggnader av bostadshus. Kontakta plan- och byggkontoret för mer information om du skall bygga någon av dessa typer av hus med bygglovbefrielse.

Blanketter och e-tjänster för ansökan hittar du här.

Externa länkar:

Plan- och bygglag (2010:900)

Plan- och byggförordning (2011:338)

Boverkets hemsida

Broschyr från naturvårdsverket och boverket om strandskydd

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Måndag 10-12,13-14
Tisdag 10-12,13-14
Onsdag öppet hela dagen
Torsdag 10-12,13-14
Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 053419047

Bygglovsingenjör

Elin Andersson
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-19206

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

 
 


Sidan uppdaterades 2019-09-30
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)