Hoppa till innehållet

Bygglov och förhandsbesked

Plan- och byggnadsnämnden är den myndighet som handlägger plan- och byggfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL), här prövas bl a bygglovsansökningar. I kommunens tätorter finns det gällande detaljplaner som reglerar byggrätten. Utanför detaljplanelagt område är det kommunens översiktsplan som anger riktlinjer för användning av mark och vatten.

Vissa lättnader och befrielse från bygglovsprövning gäller på landsbygden, bl a när det gäller uthus och mindre tillbyggnader av bostadshus. Kontakta plan- och byggkontoret för mer information om du skall bygga någon av dessa typer av hus med bygglovbefrielse.

Blanketter och e-tjänster för ansökan hittar du här.

Externa länkar:

Plan- och bygglag (2010:900)

Plan- och byggförordning (2011:338)

Boverkets hemsida

Broschyr från naturvårdsverket och boverket om strandskydd

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Måndag 10-12,13-14
Tisdag 10-12,13-14
Onsdag öppet hela dagen
Torsdag 10-12,13-14
Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

Plan- och byggchef


telefon 0534-190 47

Bygglovsingenjör


telefon 0534-192 06

Bygginspektör


telefon 0534-190 50

E-post: 
 Sidan uppdaterades 2018-08-20
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)