Hoppa till innehållet

Slutsamråd

I samband med att byggåtgärder som har omfattats av ett tekniskt samråd avslutas ska plan- och byggnadsnämnden kalla till ett sammanträde för slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt. 

En kallelse skall vara skriftlig och skickas till:

  • Byggherren 
  • Den eller de kontrollansvariga 
  • Övriga som enligt plan- och byggnadsnämnden bör ges tillfälle att delta 

Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Vid slutsamrådet ska följande gås igenom:

  • Hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts 
  • Avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna 
  • Den kontrollansvariges utlåtande 
  • Den kontrollansvariges och plan- och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande 
  • Behov av andra åtgärder 
  • Förutsättningarna för ett slutbesked 


Plan- och byggnadsnämnden för protokoll över slutsamrådet.

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Måndag 10-12,13-14
Tisdag 10-12,13-14
Onsdag öppet hela dagen
Torsdag 10-12,13-14
Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

Plan- och byggchef


telefon 0534-190 47

Bygglovsingenjör


telefon 0534-192 06

Bygginspektör


telefon 0534-190 50

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se



Sidan uppdaterades 2017-05-31
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)