Hoppa till innehållet

Slutsamråd

I samband med att byggåtgärder som har omfattats av ett tekniskt samråd avslutas ska plan- och byggnadsnämnden kalla till ett sammanträde för slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt. 

En kallelse skall vara skriftlig och skickas till:

  • Byggherren 
  • Den eller de kontrollansvariga 
  • Övriga som enligt plan- och byggnadsnämnden bör ges tillfälle att delta 

Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Vid slutsamrådet ska följande gås igenom:

  • Hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts 
  • Avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna 
  • Den kontrollansvariges utlåtande 
  • Den kontrollansvariges och plan- och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande 
  • Behov av andra åtgärder 
  • Förutsättningarna för ett slutbesked 


Plan- och byggnadsnämnden för protokoll över slutsamrådet.

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Bygglovshandläggare

Elin Olsson
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19206

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050Sidan uppdaterades 2020-01-16
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)