Hoppa till innehållet

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd ska hållas i ärenden som kräver ett bygg-, mark-, rivningslov eller en anmälan där det krävs en kontrollansvarig och det inte är uppenbart obehövligt. Plan- och byggnadsnämnden kallar till samrådet snarast efter att bygglov har beviljats. Sökanden och dennes kontrollansvarige ska närvara. I vissa fall kallas även fler personer från till exempel räddningstjänsten eller miljökontoret.

Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet lämna:

  • Förslag till kontrollplan
  • De tekniska handlingar som utöver ansökningshandlingarna krävs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked

Vid samrådet gör vi en genomgång av:

  • Arbetets planering och organisation
  • Byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in
  • Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd
  • Behovet av att plan- och byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
  • Behovet av färdigställandeskydd
  • Behovet av utstakning
  • Plan- och byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
  • Behovet av ytterligare sammanträden

Plan- och byggnadsnämnden för protokoll över det tekniska samrådet.

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Bygglovshandläggare

Elin Olsson
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19206

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050Sidan uppdaterades 2020-07-10
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)