Hoppa till innehållet

Eldstad och rökkanal

För att installera eller väsentligen ändra en eldstad eller liknande med tillhörande rökkanal krävs enligt plan- och bygglagen (PBL) att en anmälan görs till kommunen. Innan arbete med installation av eldstad och skorsten får lov att påbörjas ska plan- och byggnadsnämnden besluta om startbesked. Vid installation av en ny skorsten kan det i vissa fall dessutom krävas bygglov om det påverkar exteriören av byggnaden avsevärt.

Exempel på när anmälan krävs

 • Ny braskamin/panna.
 • Ny skorsten.
 • Ny kanal i skorsten.
 • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte.

Exempel på när anmälan normalt inte krävs

 • Glidgjutning av skorsten.
 • Insättning av insatsrör i befintlig skorsten.
 • Byte av eldstadsplan.

Blankett för anmälan

Med anmälan skall också bifogas:

 • Kontrollplan
 • Planritning av huset där kaminen ritas in. 
 • Fasadritning (gavel) där skorstenen ritas in. 
 • Beskrivning, broschyr eller liknande över kaminen där det framgår vilken typ det är fråga om, miljögodkännande med mera.

Anmälan skickas till:

Dals-Eds kommun, Plan- och byggkontoret, Box 31, 668 21 ED

Besiktning och slutbesked

Innan eldstaden eller skorstenen får tas i bruk skall skorstensfejarmästaren utföra en besiktning.

Kontaktuppgifter till skorstensfejarmästaren:
Sotarn på Dal AB
Järngatan 12
666 31 Bengtsfors
Telefon: 0531-125 66

Om skorstensfejarmästaren godkänner installationen får den tas i bruk. Så snart skorstensfejarmästaren har godkänt installationen skall också begäran om slutbesked skickas till Dals-Eds kommun varefter slutbesked utfärdas.

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Syfte med anmälan

Syftet med anmälan är att kommunen skall kunna bevaka att installationen utförs så att bestämmelser om brandskydd och skydd mot olyckor uppfylls.
Du skall alltid tillkalla skorstensfejarmästaren för besiktning oavsett om det är en nyinstallation eller om det handlar om utbyte av befintlig eldstad.

Anmälan skall alltid lämnas in till kommunen om installationen är en väsentlig förändring

I Boverkets Byggregler finns bestämmelser om utförandet som t.ex. eldstadsplan, minsta avstånd till brännbar byggnadsdel, täthet med mera.

Skorstenshöjden bör vara minst 1 meter över takbeläggningen och mynna över nock, detta för att minska risken för att röken skall vara till olägenhet för omgivningen.

För att sotaren skall kunna utföra sitt arbete behövs stegar på taket.

Röken från eldningen innehåller skadliga ämnen och för att hålla dessa på en så låg nivå som möjligt bör man välja så kallad miljögodkänd eldstad. Det är också viktigt att torr ved, fri från gifter, används.

Om eldstaden används på sådant sätt att olägenhet uppstår för omgivningen kan kommunen besluta om eldningsförbud.

Skorstensfejarmästaren kontrollerar att installationen utförts på rätt sätt samt skriver ut intyg.

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Måndag 10-12,13-14
Tisdag 10-12,13-14
Onsdag öppet hela dagen
Torsdag 10-12,13-14
Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

Plan- och byggchef


telefon 0534-190 47

Bygglovsingenjör


telefon 0534-192 06

Bygginspektör


telefon 0534-190 50

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.seSidan uppdaterades 2018-03-07
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)