Hoppa till innehållet

Förhandsbesked

Om du vill bygga utanför detaljplanerat område kan du ansöka om ett förhandsbesked. Då prövar kommunen om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Syftet med förhandsbeskedet är att den sökande ska kunna få ett bindande besked om platsen är lämplig att bebygga innan kostnader läggs ner på byggnadsprojektering och ritningar för bygglov.

Om byggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om avstyckning hos Lantmäteriet.

Ansök om förhandsbesked

Ansökan om förhandsbesked

Följande handlingar ska medfölja ansökan:

  • Karta där du anger var du vill bygga.

Ansökan skickas till:

e-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
eller med vanlig postgång: Dals-Eds kommun, Plan- och byggkontoret, Box 31, 668 21 ED
 

Hur ansökan hanteras

När du ansöker om förhandsbesked prövar byggnadsnämnden om platsen är lämplig att bebygga med hänsyn till olika frågor som till exempel:

  • Kan vatten och avlopp kan ordnas?
  • Är platsen lämplig med hänsyn till kulturmiljö?

För att få svar på dessa och andra frågor skickar kommunen ärendet på remiss till olika instanser. Även grannar får möjlighet att lämna sina synpunkter i ärendet. Kommunens översiktsplan är också vägledande för bedömningen. Då remisstiden gått ut lämnas ärendet till plan- och byggnadsnämnden som fattar ett beslut.

Bindande beslut

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked fått laga kraft.

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Externa länkar

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Plan- och bygglovsingenjör

Elin Andersson
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-19206

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050Sidan uppdaterades 2021-02-23
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)