Hoppa till innehållet

Förhandsbesked

Om du vill bygga utanför detaljplanerat område kan du ansöka om ett förhandsbesked. Då prövar kommunen om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Syftet med förhandsbeskedet är att den sökande ska kunna få ett bindande besked om platsen är lämplig att bebygga innan kostnader läggs ner på byggnadsprojektering och ritningar för bygglov.

Om plan- och byggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om avstyckning hos Lantmäteriet.

Ansök om förhandsbesked

Följande handlingar skall medfölja ansökan:

  • Karta där du anger var du vill bygga.

Ansökan skickas till:

Dals-Eds kommun, Plan- och byggkontoret, Box 31, 668 21 ED 

Hur ansökan hanteras

När du ansöker om förhandsbesked prövar plan- och byggnadsnämnden om platsen är lämplig att bebygga med hänsyn till olika frågor som till exempel:

  • Kan vatten och avlopp kan ordnas?
  • Är platsen lämplig med hänsyn till kulturmiljö?

För att få svar på dessa och andra frågor skickar kommunen ärendet på remiss till olika instanser. Även grannar får möjlighet att lämna sina synpunkter i ärendet. Kommunens översiktsplan är också vägledande för bedömningen. Då remisstiden gått ut lämnas ärendet till plan- och byggnadsnämnden som fattar ett beslut.

Bindande beslut

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.

Avgift

Avgift för hantering av förhandsbeskedet betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Externa länkar

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Måndag 10-12,13-14
Tisdag 10-12,13-14
Onsdag öppet hela dagen
Torsdag 10-12,13-14
Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

Bygglovsingenjör

Elin Andersson
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-19206

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.seSidan uppdaterades 2017-05-31
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)