Hoppa till innehållet

Ovårdad byggnad och tomt

Det finns regler i Plan- och bygglagen (8 kap 14 §) med krav på byggnader och tomter. Där nämns: ”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som anges i § 4 i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.”

4 § säger att:
Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om

  1. Bärförmåga 
  2.  Säkerhet i händelse av brand 
  3.  Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön 
  4.  Säkerhet vid användning 
  5.  Skydd mot buller 
  6.  Energihushållning och värmeisolering 
  7.  Lämplighet för det avsedda ändamålet 
  8.  Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga

 

När det gäller tomter anges det i 8 kap 9 § plan- och bygglagen att

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. ”

Har du tips om ovårdade byggnader eller tomter kontakta plan- och byggkontoret

Det är Plan- och byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och som har möjligheter att ingripa och förelägga fastighetsägare att vidta åtgärder.

Kontakta vår handläggare telefon 0534-192 06 eller bygginspektör 0534- 19050. Det går även bra att skicka meddelande med e-post till byggnadsnamnden@dalsed.se. Din anmälan får vara anonym.

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Måndag 10-12,13-14
Tisdag 10-12,13-14
Onsdag öppet hela dagen
Torsdag 10-12,13-14
Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

Plan- och byggchef


telefon 0534-190 47

Bygglovsingenjör


telefon 0534-192 06

Bygginspektör


telefon 0534-190 50

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.seSidan uppdaterades 2017-05-31
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)