Hoppa till innehållet

Hur man överklagar byggnadsnämndens beslut enligt plan- och bygglagen (PBL) hos länsstyrelsen (förvaltningsbesvär)

Om Ni inte är nöjd med beslutet kan det överklagas hos länsstyrelsen. 

Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att t ex ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring Ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning.

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till den nämnd/beslutsfattare som fattat beslutet. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast inom tre veckor från den dag då Ni fick ta del av beslutet.

Har Ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om Ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om något är oklart kan Ni vända Er till byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun.

Adressen är:

Plan- och byggnadsnämnden
Box 31 668 21
ED

Mer finns att läsa på Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Måndag 10-12,13-14
Tisdag 10-12,13-14
Onsdag öppet hela dagen
Torsdag 10-12,13-14
Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

Plan- och byggchef


telefon 0534-190 47

Bygglovsingenjör


telefon 0534-192 06

Bygginspektör


telefon 0534-190 50

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.seSidan uppdaterades 2018-05-31
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)