Hoppa till innehållet

Rivning

När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ett rivningslov.

När du skall riva en byggnad utanför detaljplan krävs en rivningsanmälan för åtgärder som inte är:

  • En komplementbyggnad, eller 
  • En ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring

När du ansöker om rivningslov eller rivningsanmälan ska du lämna in:

Följande handlingar skall också normalt medfölja ansökan:

  • Plan för hantering av rivningsavfall 
  • Situationsplan i skala 1:500 
  • Plan i skala 1:100 
  • Sektion i skala 1:100 
  • Fasader i skala 1:100

Kontrollplan och startbesked

Du får inte påbörja rivningsarbetena förrän plan- och byggnadsnämnden har godkänt kontrollplanen i ett startbesked.

Kontrollplanen ska visa byggherrens organisation och hur kulturhistoriska intressen tas till vara. Den ska också visa hur bygg- och rivningsmaterial sorteras och återvinns samt hur hälso- och miljöfarliga ämnen tas om hand.

När det krävts en kontrollplan ska en kontrollansvarig utses av byggherren. Kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen följs.

Rivningsavfall

Rivningsavfall ska i första hand transporteras till Onsöns avfallsanläggning.

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Måndag 10-12,13-14
Tisdag 10-12,13-14
Onsdag öppet hela dagen
Torsdag 10-12,13-14
Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

Plan- och byggchef


telefon 0534-190 47

Bygglovsingenjör


telefon 0534-192 06

Bygginspektör


telefon 0534-190 50

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.seSidan uppdaterades 2017-05-31
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)