Hoppa till innehållet

Strandskyddsdispens

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. För att få beviljad strandskyddsdispens krävs att det finns särskilda skäl. På länkar längst ner på sidan finns information om vad strandskyddsbestämmelserna innebär avseende särskilda skäl, fripassage med mera. 

Vem gör prövningen?

I det flesta fall prövas strandskyddsdispenser av kommunen, men inom vissa områden till exempel naturreservat och Natura 2000-områden är det Länsstyrelsen i Västra Götaland som gör prövningen. Kontakta oss om du är osäker på vart du skall skicka din ansökan. 

Vad skall ansökan innehålla?

Exempel på övriga handlingar:

  • Översiktskarta över platsen 
  • Situationsplan över åtgärden där tomtplatsavgränsning för önskad strandskyddsdispens är inritad 
  • Ritningar som beskriver åtgärden 
  • Foton, illustrationer eller annat som kan förklara åtgärden 

Ansökan skickas till:

Dals-Eds kommun, Plan- och byggkontoret, Box 31, 668 21 ED 

Avgift

Avgift för hantering av strandskyddsdispensen betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Invänta dispensbeslutet och eventuell överprövning

Alla kommunala dispenser granskas av Länsstyrelsen som har möjlighet att överpröva dessa. Länsstyrelsen ska besluta om eventuell överprövning inom tre veckor från det att myndigheten tog del av kommunens beslut. 

Externa länkar

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Måndag 10-12,13-14
Tisdag 10-12,13-14
Onsdag öppet hela dagen
Torsdag 10-12,13-14
Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

Plan- och byggchef


telefon 0534-190 47

Bygglovsingenjör


telefon 0534-192 06

Bygginspektör


telefon 0534-190 50

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Boverkets och Naturvårdsverkets broschyr om strandskyddpdf Sidan uppdaterades 2018-09-11
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)