Hoppa till innehållet

Ventilation

År 1991 infördes regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, för att förbättra den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler.

Obligatorisk ventilationskontroll

Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att den obligatoriska ventilationskontrollen blir utförd.

Den som skall utföra kontrollen måste vara certifierad. Certifierade funktionskontrollanter hittar du i Boverkets register, se länk nederst på sidan.

Funktionskontrollanten skall vid besiktningen föra protokoll som kontrollanten sedan skickar till byggnadens ägare och till kommunens byggnadsnämnd. Funktionskontrollanten skall också skriva ett intyg som bland annat bekräftar att besiktningen har utförts. Detta intyg skall byggnadens ägare placera på väl synlig plats i byggnaden. 

Vilka byggnader skall besiktigas och hur ofta?

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett ventilationssystem skall besiktigas vart tredje år. 
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation skall besiktigas vart tredje år. 
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation skall besiktigas vart sjätte år.

Kommunen är tillsynsmyndighet

Plan- och byggnadsnämnden är ansvarig för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Externa länkar

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Måndag 10-12,13-14
Tisdag 10-12,13-14
Onsdag öppet hela dagen
Torsdag 10-12,13-14
Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

Plan- och byggchef


telefon 0534-190 47

Bygglovsingenjör


telefon 0534-192 06

Bygginspektör


telefon 0534-190 50

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.seSidan uppdaterades 2017-05-31
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)