Hoppa till innehållet

Pågående detaljplanering

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med med just nu.

ED 2:3 och del av ED 10:3

Underrättelse om antagande av detaljplan för ED 2:3 och del av 10:3, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för rubricerad fastighet har idag (den 30 augusti 2021) gjorts offentligt genom tillkännagivandet av justerat protokoll.

Planhandlingar och besvärshänvisning finns tillgängliga nedan.  Fastighetsförteckning publiceras ej på hemsidan, men finns att tillgå vid kontakt med plan- och byggkontoret.

Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla om ingen har överklagat beslutet under den tiden. För att detaljplanen ska vinna laga kraft krävs även att länsstyrelsen inte överprövar detaljplanen.

Ett överklagande ska sändas till kommunen inom tre veckor efter det datum som protokollet tillkännagivits. Bestämmelser om överklagande finns i plan- och bygglagens 13 kapitel. Hur man överklagar förtydligas i besvärshänvisningen.

Upplysningar om detaljplanen ges av Jessica Olsson, tel: 0534-19020, mejl: jessica.olsson@dalsed.se.

Dals-Eds kommun
Kommunledningsförvaltningen

Utredningar

Granskningshandlingar

Antagandehandlingar

Beslut (pdf, 602 KB)

ED 2:3 och del av ED 10:3


ED 10:2 m.fl.

Underrättelse om antagande av detaljplan för ED 10:2 m.fl., Dals-Eds kommun, Västra Götalands län

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för rubricerad fastighet har idag (den 20 september 2021) gjorts offentligt genom tillkännagivandet av justerat protokoll.

Planhandlingar och besvärshänvisning finns tillgängliga nedan. Fastighetsförteckning publiceras ej på hemsidan, men finns att tillgå vid kontakt med plan- och byggkontoret.

Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla om ingen har överklagat beslutet under den tiden. För att detaljplanen ska vinna laga kraft krävs även att länsstyrelsen inte överprövar detaljplanen.

Ett överklagande ska sändas till kommunen inom tre veckor efter det datum som protokollet tillkännagivits. Bestämmelser om överklagande finns i plan- och bygglagens 13 kapitel. Hur man överklagar förtydligas i besvärshänvisningen.

Upplysningar om detaljplanen ges av Jessica Olsson, tel: 0534-19020, mejl: jessica.olsson@dalsed.se.

Dals-Eds kommun
Kommunledningsförvaltningen

Antagandehandlingar


ED 10:2 m.fl

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Plan- och bygglovsingenjör

Elin Andersson
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-19206

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050Sidan uppdaterades 2021-09-20

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)