Hoppa till innehållet

Pågående detaljplanering

Ed 2:3 (Annexet)

Aktuellt planområde är beläget vid Storgatan.

Ed 10:2 m.fl.

Planområdet omfattar fastigheterna: ED 4:205-4:226, ED 10:2, ED 10:10-14, ED 10:23-25, ED10:28-57.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder i form av tvåplanshus och flerbostadshus på obebyggda tomter samt att korrigera rådande förhållanden så att detaljplan och genomförd fastighetsbildning överensstämmer.

Planen bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som innebär att planen ska miljöbedömas och åtföljas av en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6kap 11 § miljöbalken.

Samrådshandlingar

Kontakt

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Nämndsekreterare/ Koordinator

Carola Palm Jacobsson
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-19047

Plan- och bygglovsingenjör

Elin Andersson
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-19206

Bygginspektör

Björn Jonasson
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-19050Sidan uppdaterades 2021-02-24
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)