Hissar

Fastighetsägaren är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid. Kommunen ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar. Fastighetsägaren ska också se till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt i varje hiss. På skylten ska det framgå sista datum för när hissen måste besiktigas nästa gång. Alla hissar ska besiktigas en gång om året.

Boverket bestämmer reglerna

Boverket är den myndighet som skriver de regler som gäller för hissar. Reglerna innehåller krav på hur hissar ska installeras, skötas, underhållas och besiktigas. Se mer information på Boverkets hemsida om hissar, se länk nederst på sidan.

Ackrediterade företag

Endast företag som är ackrediterade får lov att utföra besiktning av hissar. Swedac är den statliga myndighet som ackrediterar de företag som besiktigar hissar. Ackrediterade företag kan du hitta på Swedacs hemsida, se länk nederst på sidan.

Externa länkarSidan uppdaterades 2023-05-11