Hoppa till innehållet

Ny översiktsplan på gång
Nu-2035

Dals-Eds kommun

Arbetet med en ny översiktsplan för Dals-Eds kommun startade 2018 med en medborgardialog som mynnade ut i en förstudie. Synpunkterna från denna förstudie har legat till grund för att arbeta fram ett förslag till översiktsplan som nu ställs ut på granskning under perioden 7 juni 2021 - 10 september 2021.

Granskningshandlingar finns tillgängliga på Dals-Eds kommunkontor. Ni kan också ladda ner dem här nedanför. Digital ÖP finns också tillgänglig här.

Granskning

Sammanfattande handlingar

Granskningshandlingar

Bilagor

Kartbilagor

Användning
4. (pdf, 3523 KB)
4.1 (pdf, 4277 KB)
4.1.4.1 (pdf, 3822 KB)
4.1.4.2 (pdf, 4032 KB)
4.1.4.5 (pdf, 655 KB)
4.2 (pdf, 3819 KB)
4.3 (pdf, 3675 KB)
4.3.1 (pdf, 5391 KB)
4.3.2 (pdf, 2683 KB)
4.3.3 (pdf, 3983 KB)
4.4.2 (pdf, 3819 KB)
4.5 (pdf, 7684 KB)
4.5.1 (pdf, 4179 KB)
4.5.2 (pdf, 6246 KB)
4.5.3 (pdf, 3288 KB)
4.6 (pdf, 4055 KB)
4.8 (pdf, 7510 KB)
4.8.1 (pdf, 4101 KB)
4.8.3 (pdf, 7683 KB)
LIS
1. Bälnäs-Skansen (pdf, 1947 KB)
4. Rörviken (pdf, 765 KB)
5. Sparsnäs (pdf, 688 KB)
7. Lilla Säm (pdf, 763 KB)
8. Sund (pdf, 735 KB)
10. Asslerud (pdf, 1696 KB)
12. Håbols Näs (pdf, 1421 KB)
14. Loviseholm (pdf, 1713 KB)
16. Dals-Högen (pdf, 1469 KB)
17. Norane (pdf, 1481 KB)
18. Mölnerud (pdf, 809 KB)
19. Högens Gård (pdf, 762 KB)
Bilaga - LIS-plan (pdf, 5342 KB)
Utvecklingsstrategi
3.1 (pdf, 3882 KB)
3.3.1 ED (pdf, 218 KB)
3.3.1 LANDSBYGD (pdf, 230 KB)
3.3.2 (pdf, 217 KB)
3.3.3 ED (pdf, 5055 KB)
3.3.3 (pdf, 9715 KB)
3.3 (pdf, 226 KB)
3.4.1 ED (pdf, 218 KB)
3.4.1 LANDSBYGD (pdf, 231 KB)
3.4.2 ED (pdf, 224 KB)
3.4.2 LANDSBYGD (pdf, 235 KB)
3.4.3 (pdf, 4187 KB)
3.4 (pdf, 4238 KB)
3.5.1 (pdf, 469 KB)
3.5.2 (pdf, 470 KB)
3.5.3 HELA KOMMUNEN (pdf, 9654 KB)
3.5.4 (pdf, 9672 KB)
3.5 (pdf, 9631 KB)
3 (pdf, 3882 KB)
Värde och hänsyn
5.1 (pdf, 2956 KB)
5.1.1 (pdf, 3105 KB)
5.1.2 (pdf, 3049 KB)
5.1.3 (pdf, 3072 KB)
5.1.4 (pdf, 2966 KB)
5.1.5 (pdf, 3058 KB)
5.1.6 (pdf, 3021 KB)
5.3 (pdf, 2889 KB)
5.3 NYCKELBIOTOPER (pdf, 3220 KB)
5.3.3 (pdf, 3125 KB)
5.3.4 (pdf, 2826 KB)
5.3.5 (pdf, 2981 KB)
5.3.6 (pdf, 2983 KB)
5.3.7 (pdf, 3034 KB)
5.3.8 (pdf, 4958 KB)
5.3.9 (pdf, 2841 KB)
5.4 (pdf, 2685 KB)
5.4.1 (pdf, 2195 KB)
5.4.10 (pdf, 2746 KB)
5.4.13 (pdf, 2967 KB)
5.4.3 (pdf, 3691 KB)
5.4.3 Symboler (png, 81 KB)
5.4.4 (pdf, 2823 KB)
5.4.5 (pdf, 4293 KB)
5.4.6 (pdf, 3912 KB)
5.4.8 (pdf, 3838 KB)
5.4.9 (pdf, 3011 KB)

Samrådsredogörelse ÖP

Samrådsversion ÖP

Översiktsplan med bilagor

Kartbilagor

Kartbilagor - LIS (pdf, 2094 KB)

Digitalt samråd

På grund av coronasituationen har samråd skjutits fram och vi testar därför nya varianter i form av samrådsfilmer. I filmerna ges en presentation av vad översiktsplanen innebär och vad den innehåller.

I samarbete med:

SFV ABF Sensus

Timeline

Har du frågor kring arbetet är du välkommen att höra av dig!

Kontakt: oversiktsplan@dalsed.seSidan uppdaterades 2021-10-11

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)