Hoppa till innehållet

Digitalt samråd översiktsplan - Filmer

Här hittar du filmer som beskriver arbetet med den nya översiktsplanen för Dals-Eds kommun.

Samrådsyttranden ska ha inkommit till oversiktsplan@dalsed.se alternativt via post till: Dals-Eds Kommun, Box 31, 668 21 Ed, eller via det här formuläret senast 2020-09-30.

1. Samråd översiktsplan - Ny översiktsplan nu-2035

Vi beskriver vad översiktsplanen innebär och hur den kopplas samman med kommunens övriga planer och mål. Vi presenterar också översiktsplanen i korthet.


2. Samråd översiktsplan - Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Vi beskriver innebörden av begreppet landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och vilka LIS-områden som finns i Dals-Eds kommun.


3. Samråd översiktsplan - Kompetensutveckling

Vi beskriver vad utvecklingsområdet kompetens innebär.


4. Samråd översiktsplan - Demokratiutveckling

Vi beskriver vad utvecklingsområdet demokrati innebär.


5. Samråd översiktsplan - Platsutveckling

Vi beskriver vad utvecklingsområdet plats innebär.


6. Samråd översiktsplan - Miljöutveckling

Vi beskriver vad utvecklingsområdet miljö innebär.


7. Samråd översiktsplan - Genomförandeplan och studiecirklar

Vi beskriver hur översiktsplanen kan genomföras och får en presentation av vilka möjligheter en studiecirkel kan ge.Sidan uppdaterades 2021-03-18
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)