Hoppa till innehållet

Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Planförslaget har antagits av kommunfullmäktige 2012-04-18, § 29. Protokollet är justerat och har anslagits på kommunens anslagstavla 2012-04-23. Inget överklagande har inkommit och planen har därmed vunnit laga kraft 2012-05-21. 

Antagen handling lagakraftdatum 2012-05-21 (pdf 3 MB)Sidan uppdaterades 2017-05-31
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)