Översiktsplan nu-2035

Dals-Eds kommun

En översiktsplan (ÖP) är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod.

En ny ÖP nu-2035 för Dals-Eds kommun är antogs 2021‑11‑09 i Dals-Eds kommunfullmäktige och planen fick laga kraft 2021-12-11.

En digital version av översiktsplanen hittar du här

Förstudie + populärversion av ny ÖP

ÖP nu-2035 med bilagor

ÖP nu-2035 (pdf, 15429 KB)
Bilaga 4 - MKB (pdf, 1165 KB)


Sidan uppdaterades 2023-02-15