Hoppa till innehållet

Fördjupning och tillägg till översiktsplan avseende vindkraft på Töftedalsfjället och Buråsen

Exploatörer har visat intresse för att bygga vindkraftverk på Töftedalsfjället och Buråsen. En sådan exploatering saknar stöd i kommunens gällande översiktsplan ÖP03. Man har därför tagit fram en fördjupning av och ett tillägg till översiktsplanen som behandlar vindkraftsfrågan i det aktuella området. Planen har antagits av kommunfullmäktige 2008-06-18 och vann laga kraft 2008-07-21.Sidan uppdaterades 2022-06-23