Hoppa till innehållet

Strategisk planering

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång per mandatperiod.

Uppgifterna ska särskilt grunda sig på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Nedan kan du ta del av bostadsförsörjningsprogram som har antagits av kommunfullmäktige 2016-09-28, § 76.
Kontaktperson: Plan- och byggchef Angelika Lunnari tel. 0534-19047 (tjänstledig till 1 oktober 2017).Sidan uppdaterades 2017-05-31
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)