Hoppa till innehållet

Vatten och avlopp

ABVA - Allmänna bestämmelser för brukande av Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning anger vilka bestämmelser som gäller vid brukande av kommunens vatten- och avloppsanläggning.

Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunens allmänna va-anläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i ABVA.

Här nedan kan du ladda hem eller läsa ABVA med tillhörande information.

ABVA (pdf 213 KB)

Vattentjänstlag

Anslutning till kommunalt VA
Information om anslutning till kommunalt VA-nät i Dals-Eds kommun
Avgift
Information om avgifter för vatten och avlopp i Dals-Eds kommun
Bevattning och vattenförbrukning
Det rekommenderas att alltid vara sparsam med vattnet från det kommunala nätet och även för dem som har egen brunn. Den som har egen brunn har själv ansvaret för att vattnet räcker till.
Enskilda avlopp
Information om enskilt avlopp
Fettavskiljare
Fettavskiljare ska finnas i livsmedelslokaler för att förebygga stopp i avloppsledningar. Spillvatten från lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När spillvattnet kyls ner i ledningarna bildar fettet klumpar på insidan av rören och kan orsaka stopp. Skadorna kan bli betydande med källaröversvämningar och utsläpp av orenat vatten som följd. Det kan betyda stora kostnader för renspolning och ersättning till drabbade fastighetsägare.
Industri- och näringsverksamhet
Information om regler för avlopp för industri- och näringsverksamhet
Kundtjänst kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter för abonnentfrågor och fakturor, Kundtjänst VA, renhållning
Rätt och fel i avloppet
Information om vad som är tillåtet och förbjudet att spola ner i avloppet
Stopp i avloppet
Tips och råd i samband med stopp i avloppet
VA-tips
Tips för att hålla koll på vattenförbrukningen
Vattenkvalitet
Information om vattenkvalitet i Dals-Eds kommun
Vattenmätaravläsning
Information om hur du läser av din vattenmätare och rapporterar din förbrukning.
Verksamhetsområden
Information om vilka geografiska områden som faller inom kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster.
Ägarbyte och ändringar
Information om tillvägagångssätt vid ägarbyte eller ändringar av AV-abonnemang.
Översvämning
Tips för att förebygga källaröversvämning.


Sidan uppdaterades 2020-07-02
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)