Vatten och avlopp

ABVA - Allmänna bestämmelser för brukande av Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning anger vilka bestämmelser som gäller vid brukande av kommunens vatten- och avloppsanläggning.

Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunens allmänna va-anläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i ABVA.

Här nedan kan du ladda hem eller läsa ABVA med tillhörande information.

ABVA (pdf 213 KB)

Vattentjänstlag

VA-plan

VA-plan Dals-Ed

Anslutning till kommunalt VA

Information om anslutning till kommunalt VA-nät i Dals-Eds kommun

Öppna sida Anslutning till kommunalt VA

Avgift

Information om avgifter för vatten och avlopp i Dals-Eds kommun

Öppna sida Avgift

Bevattning och vattenförbrukning

Det rekommenderas att alltid vara sparsam med vattnet från det kommunala nätet och även för dem som har egen brunn. Den som har egen brunn har själv ansvaret för att vattnet räcker till.

Öppna sida Bevattning och vattenförbrukning

Enskilda avlopp

Information om enskilt avlopp

Öppna sida Enskilda avlopp

Felanmälan

Här kan du felanmäla exempelvis vatten och avlopp, trasiga gatlampor, skadade och halkiga vägar, nedfallna träd, trasig utrustning på lekplatser med mera.

Öppna sida Felanmälan

Fettavskiljare

Fettavskiljare ska finnas i livsmedelslokaler för att förebygga stopp i avloppsledningar. Spillvatten från lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När spillvattnet kyls ner i ledningarna bildar fettet klumpar på insidan av rören och kan orsaka stopp. Skadorna kan bli betydande med källaröversvämningar och utsläpp av orenat vatten som följd. Det kan betyda stora kostnader för renspolning och ersättning till drabbade fastighetsägare.

Öppna sida Fettavskiljare

Industri- och näringsverksamhet

Information om regler för avlopp för industri- och näringsverksamhet

Öppna sida Industri- och näringsverksamhet

Kundtjänst kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för abonnentfrågor och fakturor, Kundtjänst VA, renhållning

Öppna sida Kundtjänst kontaktuppgifter

Rätt och fel i avloppet

Information om vad som är tillåtet och förbjudet att spola ner i avloppet

Öppna sida Rätt och fel i avloppet

Sjövärme i Lilla Le

Den 2 september 2020 tog Kommunstyrelsen beslut om att begränsa nya vattenvärmeanläggningar till att omfatta endast kommersiella hyresfastigheter om minst fyra lägenheter.

Öppna sida Sjövärme i Lilla Le

Stopp i avloppet

Tips och råd i samband med stopp i avloppet

Öppna sida Stopp i avloppet

VA-tips

Tips för att hålla koll på vattenförbrukningen

Öppna sida VA-tips

Vattenkvalitet

Information om vattenkvalitet i Dals-Eds kommun

Öppna sida Vattenkvalitet

Vattenmätaravläsning

Information om hur du läser av din vattenmätare och rapporterar din förbrukning.

Öppna sida Vattenmätaravläsning

Verksamhetsområden

Information om vilka geografiska områden som faller inom kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster.

Öppna sida Verksamhetsområden

Ägarbyte och ändringar

Information om tillvägagångssätt vid ägarbyte eller ändringar av AV-abonnemang.

Öppna sida Ägarbyte och ändringar

Översvämning

Tips för att förebygga källaröversvämning.

Öppna sida ÖversvämningSidan uppdaterades 2022-03-01