Vatten och avlopp

ABVA - Allmänna bestämmelser för brukande av Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning anger vilka bestämmelser som gäller vid brukande av kommunens vatten- och avloppsanläggning.

Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunens allmänna va-anläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i ABVA.

Här nedan kan du ladda hem eller läsa ABVA med tillhörande information.

ABVA (pdf 213 KB)

Vattentjänstlag

VA-plan

VA-plan Dals-Ed

Anslutning till kommunalt VA
Information om anslutning till kommunalt VA-nät i Dals-Eds kommun
Öppna sida Anslutning till kommunalt VA
Avgift
Information om avgifter för vatten och avlopp i Dals-Eds kommun
Öppna sida Avgift
Bevattning och vattenförbrukning
Det rekommenderas att alltid vara sparsam med vattnet från det kommunala nätet och även för dem som har egen brunn. Den som har egen brunn har själv ansvaret för att vattnet räcker till.
Öppna sida Bevattning och vattenförbrukning
Enskilda avlopp
Information om enskilt avlopp
Öppna sida Enskilda avlopp
Felanmälan
Här kan du felanmäla exempelvis vatten och avlopp, trasiga gatlampor, skadade och halkiga vägar, nedfallna träd, trasig utrustning på lekplatser med mera.
Öppna sida Felanmälan
Fettavskiljare
Fettavskiljare ska finnas i livsmedelslokaler för att förebygga stopp i avloppsledningar. Spillvatten från lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När spillvattnet kyls ner i ledningarna bildar fettet klumpar på insidan av rören och kan orsaka stopp. Skadorna kan bli betydande med källaröversvämningar och utsläpp av orenat vatten som följd. Det kan betyda stora kostnader för renspolning och ersättning till drabbade fastighetsägare.
Öppna sida Fettavskiljare
Industri- och näringsverksamhet
Information om regler för avlopp för industri- och näringsverksamhet
Öppna sida Industri- och näringsverksamhet
Kundtjänst kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter för abonnentfrågor och fakturor, Kundtjänst VA, renhållning
Öppna sida Kundtjänst kontaktuppgifter
Rätt och fel i avloppet
Information om vad som är tillåtet och förbjudet att spola ner i avloppet
Öppna sida Rätt och fel i avloppet
Sjövärme i Lilla Le
Den 2 september 2020 tog Kommunstyrelsen beslut om att begränsa nya vattenvärmeanläggningar till att omfatta endast kommersiella hyresfastigheter om minst fyra lägenheter.
Öppna sida Sjövärme i Lilla Le
Stopp i avloppet
Tips och råd i samband med stopp i avloppet
Öppna sida Stopp i avloppet
VA-tips
Tips för att hålla koll på vattenförbrukningen
Öppna sida VA-tips
Vattenkvalitet
Information om vattenkvalitet i Dals-Eds kommun
Öppna sida Vattenkvalitet
Vattenmätaravläsning
Information om hur du läser av din vattenmätare och rapporterar din förbrukning.
Öppna sida Vattenmätaravläsning
Verksamhetsområden
Information om vilka geografiska områden som faller inom kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster.
Öppna sida Verksamhetsområden
Ägarbyte och ändringar
Information om tillvägagångssätt vid ägarbyte eller ändringar av AV-abonnemang.
Öppna sida Ägarbyte och ändringar
Översvämning
Tips för att förebygga källaröversvämning.
Öppna sida Översvämning


Sidan uppdaterades 2022-03-01