Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta din fastighet till den allmänna anläggningen ska du anmäla det till kommunen på särskild anmälningsblankett.

Anmälningsblankett för VA-installation ska skickas till Teknik och Service, Box 31, 668 21 ED. Blanketten hittar du nedan.

VA-installation, kommunalt, anmälan
VA-installation, teknisk beskrivning

Om du har rätt att använda anläggningen, drar kommunen fram ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp efter samråd med dig som fastighetsägare om ledningarnas antal, dimensioner, lägen och utförande.

För frågor angående kommunal VA-anslutning hänvisas till 0534-190 52Sidan uppdaterades 2018-08-08