Avgift

Vatten- och avloppsverksamheten är taxefinansierad vilket innebär att kostnader inom verksamheten ska täckas av de som är anslutna till nätet.

Avgifter tas ut enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa.

Vattenräkningar skickas ut tre gånger om året med uppskattad förbrukning. Efter vattenmätaravläsning som ska ske minst vartannat år får man räkning på den verkliga förbrukningen.

Taxor och avgifterSidan uppdaterades 2018-08-08