Sjövärme i Lilla Le

Den 2 september 2020 tog Kommunstyrelsen beslut om att begränsa nya vattenvärmeanläggningar till att omfatta endast kommersiella hyresfastigheter om minst fyra lägenheter.

Kommunstyrelsens beslut kan du ta del av här: KS 2020-09-02 § 99 Sidan uppdaterades 2023-06-28