Vattenkvalitet

Kraven på dricksvattnet bestäms av Statens Livmedelsverk. Kraven regleras i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). För att säkerställa kvaliteten på vårt dricksvatten analyseras vattenprover kontinuerligt enligt föreskrifterna.

Dals-Eds kommuns dricksvatten är av bra kvalitet. Det är mjukt med en hårdhetsgrad på ca 2.3 dH (tysk hårdhetsgrad) samt har ett pH på ca 8. Det gör att tvål, disk- och tvättmedel löddrar vid låg dos.Sidan uppdaterades 2023-06-28