Vattenskyddsföreskrifter Håbol

Skyddsföreskrifter för Håbols grundvattentäkt

Kommunfullmäktige har 2006-06-14, § 52, fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för Håbols grundvattentäkt.

Syftet med föreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på Håbols grundvattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

SkyddsföreskrifterSidan uppdaterades 2023-06-28