Hoppa till innehållet

Kräftpest

Kräftpesten sprider sig i Sverige och hotar våra flodkräftsbestånd. Kräftpest sprids främst via signalkräftor, pestdrabbade flodkräftor och smittat vatten. Genom att följa reglerna nedan hjälper DU till att förhindra spridningen av kräftpest!

Det är förbjudet att...

  • utan desinficering använda redskap för kräftfångst som tidigare använts i annat vatten
  • förvara, kasta eller använda som bete, hela eller delar av kräftor i ett annat vatten, än där de fångats
  • i ett vatten rengöra eller kasta emballage som innehållit kräftor från ett annat

Tänk på att aldrig...

  • flytta båt eller kanot mellan vattendrag utan desinficering
  • slå ut vatten från ett vattendrag i ett annat
  • kasta tillbaka sjuka eller döda kräftor i vattnet
  • använda fisk från ett vatten som bete i ett annat

Desinficering sker genom...

  • torkning till fullständig torrhet
  • tvätt med T-röd (minst 20 min.)
  • kokning eller djupfrysning

Anmäl alltid fångst eller observation av kräfta du misstänker är sjuk!Sidan uppdaterades 2017-12-14
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)