Hållbarhetsåret 2022 - november

Månadens tema: Digitalisering

Temat handlar om hur digitalisering kan vara ett verktyg för att nå målen för hållbar utveckling. Innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar.

Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Digitalisering har också en stor roll i den sociala hållbarheten där det finns ett digitalt utanförskap bland den äldre befolkningen som vi vill bidra till att minska under temat.


Friluftslivets år - Dals-Eds kommun
#hallbarhetsaret2022

Evenemang i november    Sidan uppdaterades 2022-01-24