Trivselregler

20MTW ska vara ett allaktivitetshus för alla ungdomar i åldrarna 13 till 20 år.
För att detta ska fungera behövs gemensamma regler och vi har kommit fram till följande:

  • Var aktsam om vår fina ungdomsgård och dess inredning.
  • Se till att alla känner sig trygga här. Vi tolererar inga kränkningar vare sig mot andra ungdomar eller mot personal.
  • På ungdomsgården råder ett totalförbud mot alla sorters droger.
  • Om någon skulle missköta sig så kan man bli avhyst och avstängd från verksamheten. Förälder kontaktas och i förekommande fall tar vi även kontakt med socialförvaltning och polis.
  • Ha kul och aktivera dig! Kom gärna med förslag som kan utveckla ungdomsgården.

Personalen

20mtw


Sidan uppdaterades 2019-01-09